Erling Wikman

forskningsingenjör vid Biomedicinskt centrum (BMC), BMC-intendenturen

E-post:
Erling.Wikman[AT-tecken]bmc.uu.se
Besöksadress:
Receptionen, Hus B7 plan 1
Husargatan 3
751 23 UPPSALA
Postadress:
Box 570
751 23 UPPSALA

forskningsingenjör vid Institutionen för cell- och molekylärbiologi

E-post:
Erling.Wikman[AT-tecken]icm.uu.se
Telefon:
018-471 4544
Besöksadress:
Husargatan 3
752 37 Uppsala
Postadress:
Box 596
751 24 UPPSALA

Systemadministratör vid Avdelningen för universitetsgemensam IT, Service och support; Supportgrupp BMC

E-post:
Erling.Wikman[AT-tecken]uu.se
Telefon:
018-471 4544
Besöksadress:
Dag Hammarskjölds väg 7
752 37 UPPSALA
Postadress:
Box 256
75105 Uppsala

Mina kurser

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.