Eva Enefjord

Administrativ samordnare vid Statistiska institutionen

E-post:
eva.enefjord[AT-tecken]statistik.uu.se
Telefon:
018-471 3321
Mobiltelefon:
070-4250089
Besöksadress:
Ekonomikum (plan 3)
Kyrkogårdsgatan 10
Postadress:
Box 513
751 20 UPPSALA

Administrativ samordnare vid Institutionen för informatik och media

E-post:
Eva.Enefjord[AT-tecken]im.uu.se
Telefon:
018-471 3321
Mobiltelefon:
070-4250089
Besöksadress:
Ekonomikum (plan 3)
Kyrkogårdsgatan 10
Postadress:
Box 513
751 20 UPPSALA

Kort presentation

Jag jobbar med personaladministration, HR, på två institutioner, IM och Statistik. Skriver anteckningar i ledningsgruppen och är sekreterare i institutionsstyrelsen. Är backup inom ekonomiadministration med bl a budget, bokslut och andra löpande arbetsuppgifter.

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Eva Enefjord
Senast uppdaterad: 2021-03-09