Daniel Brandell

professor vid Institutionen för kemi - Ångström, Strukturkemi

E-post:
Daniel.Brandell[AT-tecken]kemi.uu.se
Telefon:
018-471 3709
Mobiltelefon:
073-9435932
Fax:
018-513548
Besöksadress:
Lägerhyddsvägen 1
Postadress:
Box 538
751 21 Uppsala

Kort presentation

Professor i Materialkemi och programansvarig professor för Strukturkemi. Forskar inom the Ångström Advanced Battery Centre.

Akademiska meriter: Doc. Excellent lärare

Mina kurser

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.