Jerker Nyberg von Below

teknisk systemadministratör vid Institutionen för informationsteknologi, UPPMAX, Uppsala Multidisciplinary Centre for Advanced Computational Science

E-post:
jerker.nyberg.von.below[AT-tecken]uppmax.uu.se
Besöksadress:
ITC, Lägerhyddsvägen 2, hus 1,2 & 4
752 37 Uppsala
Postadress:
Box 337
751 05 Uppsala

teknisk systemadministratör vid Institutionen för informationsteknologi

E-post:
jerker.nyberg.von.below[AT-tecken]it.uu.se
Besöksadress:
ITC, hus 1, 2 och 4, Lägerhyddsvägen 2
Postadress:
Box 337
751 05 UPPSALA

Mina kurser

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.