Johan Rönnelid

adjungerad professor vid Institutionen för immunologi, genetik och patologi, Klinisk immunologi; Forskargrupp Johan Rönnelid

E-post:
johan.ronnelid[AT-tecken]igp.uu.se
Telefon:
018-611 4182
Mobiltelefon:
070-3379416
Besöksadress:
Dag Hammarskjölds väg 20
751 85 Uppsala
Postadress:
Rudbecklaboratoriet
751 85 UPPSALA

Akademiska meriter: MD experimentell reumatologi, docent

Mina kurser

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.