Gunnel Larsson

Universitetslektor vid Institutionen för medicinska vetenskaper, Grundutbildning

E-post:
gunnel.larsson[AT-tecken]medsci.uu.se
Telefon:
018-611 0112
Besöksadress:
Akademiska sjukhuset, ingång 40, 5 tr
751 85 Uppsala
Postadress:
Akademiska sjukhuset, Ingång 40, 5 tr
751 85 UPPSALA

Akademiska meriter: Lärare, studierektor termin 3 sjuksköterskeprogr.

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Senast uppdaterad: 2021-03-09