Stina Fernqvist

Universitetslektor vid Sociologiska institutionen, Centrum för socialt arbete - CESAR

E-post:
stina.fernqvist[AT-tecken]soc.uu.se
Mobiltelefon:
072-9999658
Besöksadress:
Engelska parken
Thunbergsvägen 3H
Postadress:
Box 624
751 26 UPPSALA

Kort presentation

Detta stycke finns inte på svenska, därför visas den engelska versionen.

I have a PhD in Sociology, my thesis is entitled "Rich in experience? A qualitative study of children's strategies and the conditions of child poverty in the welfare state". Since then, I have been involved in several research projects that explores the relationship between socially and financially challenged families and the welfare state. I currently hold a position as an associate senior lecturer at the Centre for Social Work.

Disputerade i februari 2013 på avhandlingen "En erfarenhet rikare? En kvalitativ studie av barns strategier och barnfattigdomens villkor i välfärdsstaten". Avhandlingens syfte är att utforska och analysera barns erfarenheter av fattigdom som en del av deras identitetsskapande samt synliggöra hur deras aktörskap kan förstås som en strategi för att hantera sin situation. Hur barnfattigdom och barnpositionen i stort förstås och framställs i en välfärdsstatlig kontext blir en relevant aspekt av dessa processer. Efter disputationen har jag varit verksam som forskare inom projekten "Ekonomisk utsatthet bland barn till föräldrar med kognitiva svårigheter" och "Ekonomisk kontroll, exploatering och deprivering i familjen" som båda letts av professor Elisabet Näsman vid Sociologiska institutionen. Jag har också arbetat med projekt som rör ekonomisk maktutövning och interaktioner mellan medborgare och välfärdsstatliga institutioner och är sedan 2018 biträdande lektor på CESAR.

Mina huvudsakliga intresseområden:

Barndomssociologi

Kvalitativ metod

Kritisk välfärdsforskning

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Stina Fernqvist
Senast uppdaterad: 2021-03-09