Erik Falk

universitetslektor i svenska språket vid Institutionen för nordiska språk

E-post:
erik.falk[AT-tecken]nordiska.uu.se
Telefon:
018-471 1348
Besöksadress:
Engelska parken, Thunbergsvägen 3L
Postadress:
Box 527
751 20 UPPSALA
Tillgänglig:
Mottagningstid: fredag 11-12

Akademiska meriter: Ämneslärare, FD

Mina kurser

Biografi

Under höstterminen 2018 undervisar jag på kursen Vetenskapligt skrivande på avancerad nivå samt föreläser om vetenskapligt skrivande inom ramen för Språkverkstadens verksamhet. Inom ämneslärarprogrammet undervisar jag på kurserna Ämnesdidaktisk teori och metod samt Verksamhetsförlagd utbildning. Jag är ordförande i lärarkollegiet för ämneslärarutbildningen i Svenska och Svenska som andraspråk på institutionen för nordiska språk.

Forskningsintressen

Historisk diskursanalys, historisk pragmatik, talaktsteori, textanalys, elevtext, svenskämnets didaktik, akademiskt skrivande

Ett CV i korthet

  • Universitetslektor i svenska språket från januari 2013
  • Disputation 24 september 2011
  • Doktorand i nordiska språk 2007–2011
  • Gymnasielärare vid Sigtunaskolan Humanistiska Läroverket 1986,1991–2006
  • Adjunkt vid Finnvedens gymnasium, Värnamo 1989–1991
  • Utländsk lektor i svenska vid Karl-Marx-Universität, Leipzig 1988–1989
  • Ämneslärarexamen i svenska och tyska vid Uppsala universitet 1985.

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.