Maria Bengtsson

HR-generalist vid Ekonomisk-historiska institutionen

E-post:
maria.bengtsson[AT-tecken]ekhist.uu.se
Telefon:
018-471 5206
Mobiltelefon:
072-9999636
Besöksadress:
Ekonomikum
Kyrkogårdsgatan 10
Postadress:
Box 513
751 20 UPPSALA

HR-generalist vid Institutionen för arkeologi och antik historia

E-post:
maria.bengtsson[AT-tecken]arkeologi.uu.se
Telefon:
018-471 5206
Mobiltelefon:
072-9999636
Besöksadress:
Engelska parken, Thunbergsvägen 3H
Postadress:
Box 626
751 26 UPPSALA

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Maria Bengtsson
Senast uppdaterad: 2021-03-09