Frida Gårdenknut

ekonom vid Sociologiska institutionen, Administrativ personal

E-post:
frida.gardenknut[AT-tecken]soc.uu.se
Telefon:
018-471 7802
Besöksadress:
Engelska parken
Thunbergsvägen 3H
Postadress:
Box 624
751 26 UPPSALA

Kort presentation

Jag har det övergripande ansvaret för ekonomin på institutionen. Jag arbetar med externt finansierade bidragsprojekt, håller i nya projektavtal, uppföljning och ekonomisk rapportering under projektets löptid samt slutrapporteringar. De främsta bidragsgivarna är EU, VR, RJ och Forte.

Jag håller i den ekonomiska rapporteringen till ledningsgrupp och styrelse. Rådgivning i ekonomiska frågor. Jag arbetar även med övergripande förbättringar för ekonomifunktionen.

Mina kurser

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.