Mattias Landelius

kurssamordnare vid Matematiska institutionen

E-post:
mattias.landelius[AT-tecken]math.uu.se
Telefon:
018-471 3202
Besöksadress:
Rum ÅNG 14208 Lägerhyddsvägen 1, Hus 1, 6 och 7
Postadress:
Box 480
751 06 UPPSALA

Kort presentation

Samordning av utbildningsutbud i SELMA t.ex. planering av kurstillfällen, kursplaner och kurslitteratur.

Forskarutbildningsadministratör (FUA) för doktoranders utbildning.

Utbildningsstatistik t.ex. administrerar kursvärderingar på grund och avancerad nivå.

Arbetar övergripande inom LADOK och STUDIUM. t.ex. behörigheter, lärarrättigheter, support.

Allmän kursadministration.

Utbildning

Fil. Kand. Fil. Mast.

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Mattias Landelius
Senast uppdaterad: 2021-03-09