Sofia Englund

HR-samordnare vid Sociologiska institutionen, Administrativ personal

E-post:
sofia.englund[AT-tecken]soc.uu.se
Telefon:
018-471 5072
Besöksadress:
Engelska parken
Thunbergsvägen 3H
Postadress:
Box 624
751 26 UPPSALA

Kort presentation

Som HR-generalist ger jag kvalificerat och konsultativt stöd utifrån ett arbetsgivarperspektiv till både institutionsledning och övriga medarbetare vid institutionen. Jag handlägger, samordnar och följer upp institutionens ärenden inom HR-området som rekrytering, sjukfrånvaro, rehabilitering, bevakning av doktorandanställningar, semestrar, ledigheter mm.

Som VFU-koordinator är min uppgift att rekrytera H-VFU-platser till alla studenter som ska genomföra sin H-VFU-kurs inom Uppsalaregionen.

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Senast uppdaterad: 2021-03-09