Anne-Marie Landtblom

Professor emeritus vid Institutionen för neurovetenskap, Landtblom: Neurologi

E-post:
Anne-Marie.Landtblom[AT-tecken]neuro.uu.se
Telefon:
018-611 5031
Mobiltelefon:
070-5591670
Besöksadress:
Akademiska sjukhuset
Postadress:
Akademiska sjukhuset
751 85 UPPSALA

Kort presentation

Professor i neurologi, överläkare vid Akademiska sjukhuset, med specaliteter MS, sömnsjukdomar och epilepsi. Verksam även vid Hälsouniversitetet i Östergötland inkl. CMIV, bildmedicinskt center, med fokus på imaging särskilt magnetkameraforskning av narkolepsi, KLS, epilepsi och MS. Aktiviteter i kvalitetsregister: Svenska neuroregistret, i första hand Svenska narkolepsiregistret. Epidemiologisk forskning, särskilt om MS, t ex i den multinationella studien ENVIMS och studier av könskvot.

Akademiska meriter: MD PhD

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Anne-Marie Landtblom
Senast uppdaterad: 2021-03-09