Ulf Dohlmar

Ekonom vid Institutionen för nordiska språk, Administrativ personal

E-post:
ulf.dohlmar[AT-tecken]nordiska.uu.se
Telefon:
018-471 5479
Besöksadress:
Thunbergsvägen 3L, hus 16, plan 2
Institutionen för nordiska språk
Postadress:
Uppsala universitet
Institutionen för nordiska språk, Box 527
751 20 UPPSALA

Ekonomicontroller vid Juridiska institutionen, Administration och service

E-post:
ulf.dohlmar[AT-tecken]jur.uu.se
Besöksadress:
Trädgårdsgatan 1 och 20, Västra Ågatan 26
Postadress:
Box 512
751 20 UPPSALA

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Senast uppdaterad: 2021-03-09