Elke Täuber

studievägledare vid Avdelningen för uppdragsutbildning

E-post:
elke.tauber[AT-tecken]uadm.uu.se
Besöksadress:
Rum PLA 00253 Dag Hammarskjölds väg 7
752 37 Uppsala
Postadress:
Box 256
751 05 UPPSALA

Studie- och karriärvägledare vid Studentavdelningen, Enheten för studie- och karriärvägledning

Besöksadress:
Segerstedthuset, Dag Hammarskjölds väg 7
Postadress:
Box 256
751 05 UPPSALA

Mina kurser

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.