Gunnar Dahlin

Universitetsadjunktunkt vid Institutionen för teknikvetenskaper, Kvalitetsteknik

E-post:
Gunnar.Dahlin[AT-tecken]angstrom.uu.se
Telefon:
018-471 83810498-108381
Mobiltelefon:
070-2351331
Besöksadress:
Campus Gotland, Cramérgatan 3
621 57 Visby
Postadress:
Uppsala universitet, Campus Gotland
621 67 Visby

Kort presentation

Universitetsadjunkt i Industriell teknik och programansvarig för Högskoleingenjörsutbildningen i Kvalitetsutveckling och Ledarskap 180 hp

Förutom lärare i bland annat kurser med inriktning mot kvalitetsteknik och projektledning är jag även forskarstuderande.

Mina kurser

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.