Johanna Feiff

Ekonom vid Institutionen för informatik och media

E-post:
johanna.feiff[AT-tecken]im.uu.se
Telefon:
018-471 5346072-9999167
Besöksadress:
Ekonomikum (plan 3)
Kyrkogårdsgatan 10
Postadress:
Box 513
751 20 UPPSALA

Kort presentation

Jag gör institutionens budget och bokslut samt hjälper forskarna vid externfinansiering:

  • Hjälp med budgetering vid forskningsansökningar.
  • Kontakt med finansiären vid budgetfrågor eller forskningssekreterarna inom UU beroende på projekttyp.
  • Skicka in ansökan.
  • Hjälp om budgeten behöver revideras.
  • Budgetuppföljning.
  • Ekonomisk redovisning.
  • Rådgivande vid ansökning, budget och uppföljning av forskningsprojekt.

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Johanna Feiff
Senast uppdaterad: 2021-03-09