Meysam Pazoki

gästforskare vid Institutionen för kemi - Ångström, Strukturkemi

E-post:
meysam.pazoki[AT-tecken]kemi.uu.se
Besöksadress:
Lägerhyddsvägen 1
Postadress:
Box 538
751 21 Uppsala

Akademiska meriter: Docent i teknisk fysik med inriktning mot fasta tillståndets fysik

Mina kurser

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.