Carl Fredrik Bergström

Professor i europarätt vid Juridiska institutionen, Professorer, lärare, forskare

E-post:
Carl.Fredrik.Bergstrom[AT-tecken]jur.uu.se
Mobiltelefon:
070-4250731
Besöksadress:
Trädgårdsgatan 1 och 20, Västra Ågatan 26
Postadress:
Box 512
751 20 UPPSALA

Kort presentation

Carl Fredrik Bergström är professor i Europarätt och juridiska fakultetens internationella samordnare för forskare och lärare. Han har sin främsta expertis inom unionsrätt och konstitutionell teori samt juridisk metod. Carl Fredrik är ledare för det inter-disciplinära projektet A Centralisation of Rulemaking in Europe? The Legal and Political Governance of the Financial Market (2017-2021) som genomförs i samarbete med Robert Schuman Centre på European University Institute i Florens.

Carl Fredrik Bergström är professor i Europarätt vid Uppsala universitet (2010). Han har en bakgrund som doktorand och docent vid Stockholms universitet (1995-2006) och som forskare vid EUI: European University Institute i Florens (1995-2002). Carl Fredrik Bergström har varit forskningsledare i juridik samt tillförordnad och ställföreträdande direktör vid SIEPS: Svenska institutet för europapolitiska studier (2002-2009). Hans centrala forskningsområden är EU-rätt med inriktning på konstitutionella frågor samt frågor om regelskrivning och ansvarsutkrävande och har utöver böcker och artiklar skrivit flera utredningar. Carl Fredrik Bergström är ansvarig för ett forskningssamarbete mellan Uppsala universitet och EUI inom ramen för Robert Schuman Centre for Advanced Studies European Governance and Politics Programme (2017-) och arbetade under 2020 som Matariki Fellow vid University of Otago i Nya Zeeland.

Carl Fredrik Bergströms primära forskningsområden är EU-rätt med fokus på grundläggande principer och samspel med nationell konstitutionell rätt samt EU:s normsystem, regleringsbeteende och rättslig metod. Pågående forskningsprojekt handlar framför allt om 1) nya normgivningsmönster inom EU med fokus på finansmarknaden - till exempel ökad användning av förordningar (istället för direktiv) och omfattande delegering av regleringsmakt till kommissonen och/eller 'agencies' - samt 2) det sätt på vilket den svenska offentlighetsprincipen (medborgares rätt att få tillgång till myndigheters handlingar) påverkas och utvecklas inom EU.

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Carl Fredrik Bergström
Senast uppdaterad: 2021-03-09