Henrik Hedlund

enhetschef vid Institutionen för informationsteknologi, Datordriften

E-post:
Henrik.Hedlund[AT-tecken]it.uu.se
Mobiltelefon:
070-4250785
Besöksadress:
Rum POL ITC 4114 ITC, hus 1, 2 och 4, Lägerhyddsvägen 2
Postadress:
Box 337
751 05 UPPSALA

teknisk koordinator vid Polacksbacken

E-post:
Henrik.Hedlund[AT-tecken]it.uu.se
Telefon:
018-471 2767
Mobiltelefon:
070-4250785
Besöksadress:
Lägerhyddsvägen 1
752 37 Uppsala
Postadress:
Box 524
751 20 Uppsala

teknisk koordinator vid Personalorganisationer, TCO-OFR/S; ST inom universitets- och högskoleområdet, 214-01 sektionen vid Uppsala universitet

Mobiltelefon:
070-4250785
Besöksadress:
Thunbergsv. 7 A
Postadress:
Box 533
751 21 UPPSALA

enhetschef vid Avdelningen för universitetsgemensam IT, Infrastruktur och drift

E-post:
Henrik.Hedlund[AT-tecken]uu.se
Telefon:
018-471 2767
Mobiltelefon:
070-4250785
Besöksadress:
Dag Hammarskjölds väg 7
752 37 UPPSALA
Postadress:
Box 256
75105 Uppsala

Kort presentation

Företräder TekNat i Referensgruppen för teknik rörande IT vid UU.
IT-intendent vid Campus Polacksbacken

22 personer jobbar med IT vid Polacksbacken. Vi har även 5st studenter (DatorQ) som är vår 1st line support (20% Amanuenser).

Vi levererar allt från möss till moln.

Nyckelord: it-ansvarig it-strategi lösningsarkitekt st-styrelse

Mina kurser

Biografi

Teknisk Koordinator vid institutionen för informationsteknologi med uppdrag att samordna IT vid Campus Polacksbacken.

IT-intendent vid ITC

Sitter med i fackförbundet ST's styrelse

IT-ansvarig vid institutionen för informationsteknologi sedan år 2005

Systemadministratör vid institutionen för informationsteknologi sedan år 2001

Tidigare Systemadministratör åt Flygvapnet, F16 och innan dess Officersaspirant.

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.