Eva Damm

studievägledare vid Institutionen för biologisk grundutbildning

E-post:
Eva.Damm[AT-tecken]ibg.uu.se
Telefon:
018-471 4306
Fax:
018-471 4689
Besöksadress:
Rum EBC IBGs kansli. EBC, Norbyvägen 14 / BMC A8:1
Postadress:
Norbyvägen 14, 752 36 UPPSALA/Box 592
751 24 UPPSALA

Akademiska meriter: FL

Mina kurser

Biografi

Arbetsuppgifter

Jag är studievägledare på IBG. En viktig arbetsuppgift är att hjälpa studenter tillrätta vid val av utbildningar och kurser. Vi kan diskutera vilket det ideala yrkesvalet kan vara, och hur man kan lägga upp sin utbildning för att nå dit. Jag följer också upp om studenter verkar ha problem med sin utbildning. Om du tänker läsa en annan kurs vid Uppsala universitet, eller vid ett annat universitet kan du diskutera med mig om hur du skall gå till väga och vad du ska tänka på.
Jag har också hand om internationella studentutbyten inom biologi, och tar emot utbytesstudenter från hela världen till IBG. Jag kan också bistå gymnasieklasser som kommer på besök, och kan åka ut och informera på gymnasier i Uppsalatrakten.
Du är välkommen att kontakta mig både om den utbildning som du just nu går och om en utbildning som intresserar dig i framtiden. Du hittar mig på IBG:s kansli på EBC, Norbyvägen 14.

Bakgrund

Själv kommer jag ursprungligen från Solna, men sedan jag läst biologi i Uppsala har jag varit staden trogen. Jag har tillbringat många år vid SLU där jag arbetat med olika aspekter av skogssvampar, och också undervisat i skogspatologi. Sedan några år är jag dock åter vid mitt moderuniversitet och får glädjen att möta Uppsalas trevliga studenter.

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.