Organisation och personal

Susanne Höfner

professor i teoretisk astrofysik vid Institutionen för fysik och astronomi, Astronomi och rymdfysik

E-post:
susanne.hoefner[AT-tecken]physics.uu.se
Telefon:
018-471 5953
Visitkort:
Ladda ner visitkort
Fax:
018-471 5999
Rumsnummer:
ÅNG 63111
Besöksadress:
Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1
Postadress:
Box 516
751 20 UPPSALA