Organisation och personal

Mikael Laaksoharju

forskare (tjl) vid Institutionen för informationsteknologi, Visuell information och interaktion

E-post:
mikael.laaksoharju[AT-tecken]it.uu.se
Telefon:
018-471 3599
Tjänstledig:
2016-04-01 - 2020-03-31
Mobiltelefon:
073-9713503
Personliga meriter:
civ.ing.
Chat (direktmeddelande):
Visitkort:
Ladda ner visitkort
Rumsnummer:
POL 2158
Besöksadress:
ITC, hus 1,2,4 Lägerhyddsv. 2
Postadress:
Box 337
751 05 UPPSALA

biträdande universitetslektor vid Institutionen för informationsteknologi, Visuell information och interaktion

E-post:
mikael.laaksoharju[AT-tecken]it.uu.se
Mobiltelefon:
073-9713503
Personliga meriter:
civ.ing.
Chat (direktmeddelande):
Visitkort:
Ladda ner visitkort
Besöksadress:
ITC, hus 1,2,4 Lägerhyddsv. 2
Postadress:
Box 337
751 05 UPPSALA