Helena Franzén

doctoral/PhD student at Department of History of Science and Ideas

Email:
helena.franzen[AT-sign]idehist.uu.se
Telephone:
+4618-471 3583
Visiting address:
Engelska parken, Thunbergsvägen 3P

Postal address:
Box 629
751 26 UPPSALA

Short presentation

I am a doctoral student at the department since February 2016 and my research is mainly situated within the field of History of Medicine. My line of research is the specimens of fetuses and embryos in the collection of the department of anatomy at Uppsala university. I am interested in under which circumstances the bodies were collected and how they were used for knowledge production in the medical sciences.

Also available at

My courses

Biography

This paragraph is not available in English, therefore the Swedish version is shown.

Min akademiska bakgrund är inom arkeologi, min kandidatexamen tog jag 2007 vid institutionen för arkeologi och antik historia på Uppsala Universitet. För magistern gick dock flyttlasset till London och under ett år studerade jag egyptisk arkeologi vid University College London. Under min grundutbildning hanns det även med en termin i Kairo där jag läste arabiska, samt deltog som volontär i arkeologiska fältarbeten i t ex Turkmenistan och Grekland.

Innan det var dags för doktorandstudier så befann jag mig i arbetslivet utanför universitetet under en handfull år. Bland annat jobbade jag som museivärd på statens museer för världskultur och armémuseum, samt som guide på Stjernsund slott. Jag tycker väldigt mycket om museer, samlingar, kulturarvsmiljöer, och tycker det är intressant med förmedling inom dessa ramverk.

Research

Jag är doktorand på institutionen sedan februari 2016 och min forskning är förankrad inom det medicinhistoriska fältet. I mitt avhandlingsprojekt undersöker jag dynamiken i hur människofoster och embryon samlades in till den anatomiska institutionens museum, på Uppsala Universitet. Min undersökningsperiod är ca 1850-1940. Framväxten av embryologin som forskningsfält, både internationellt och nationellt är också tätt förknippat med mitt undersökningsområde. Likväl de sociala villkoren för de vars kroppar fostren och embryona kom från. Där spelar även synen på och regleringen av reproduktion in. Nätverk, infrastrukturer och mobilitet är centralt. Jag är även intresserad av meningsskapande praktiker kring framställningen av anatomiska preparat samt materialitet.

Nyckelord: kunskapsproduktion, föremål, intersektionalitet, museipraktiker, kroppar och kroppslighet, insamlingsprocesser, materialitet, anatomiska preparat, agens, embryologi, feminist technoscience

Jag ingår i forskningsprojektet Medicine at the borders of Life

Publications

Please contact the directory administrator for the organization (department or similar) to correct possible errors in the information.