Organisation and staff

Elisabeth Långström

student faculty coordinator at Biology Education Centre

Email:
elisabeth.langstrom[AT-sign]ibg.uu.se
Telephone:
+4618-471 4138
Mobile phone:
+46 70 1679052
Fax:
018-471 4689
Visiting address:
Room EBC IBGs kansli. EBC, Norbyv 14 / BMC, A8:1

Postal address:
Norbyv 14, 752 36 UPPSALA/Box 592
751 24 UPPSALA

Short presentation

I work as study director at IBG with special focus on the bachelors courses and programmes on Bachelors level, and teacher education. I am responsible for handling plagiarism and cheating at the biology courses.

I have a background as a researcher in Systematic botany and do some teaching.

Keywords: webb medarbetarportalen intern kommunikation extern kommunikation information botanik fusk och plagiat boraginaceae echiochileae echichilon webmaster botany plagiarism and cheating communication nyhetsbrev undervisning studierektor study director

Also available at

My courses

Biography

This paragraph is not available in English, therefore the Swedish version is shown.

Undervisning

Min undervisning sker i samarbete med Avdelningen för systematisk biologi på EBC och några andra kurser som ges av IBG. Jag undervisar på kursen Floristik och faunistik 10 hp under somrarna. Jag brukar också hålla botanikföreläsningar på kursen Biovetenskap 30 hp, hålla föreläsningar om fusk och plagiat, hur man gör bra postrar samt handleda examensarbeten för lärarstudenter.

Bakgrund

Jag studerade större delen av min biologutbildning vid Uppsala universitet med ett kort avbrott för att studera skogsbiologi och skogsvård i Umeå. Mitt forskningområde är systematisk botanik. Jag doktorerade på strävbladsväxter (familjen Boraginaceae) 2002. Efter min doktorsavhandling skapade jag tre Internetbaserade kurser: en Linnékurs på svenska, en farmakognosikurs och en Linnékurs på engelska, och jag skrev två åtgärdsprogram för hotade gräsarter åt Naturvårdsverket. Mitt jobb som informatör för EBC inleddes i januari 2005 och jag började som ordinarie informatör åt IBG 2008.

Publications

Please contact the directory administrator for the organization (department or similar) to correct possible errors in the information.