Carin Eriksson Lindvall

head of unit at Division for Quality Enhancement, Career and leadership in academia

Email:
carin.eriksson-lindvall[AT-sign]uadm.uu.se
Telephone:
+4618-471 6840
Mobile phone:
+46 70 1679137
Visiting address:
von Kraemers allé 1A

Postal address:
Box 2136
750 02 Uppsala

visiting researcher at Department of Business Studies

Mobile phone:
+46 70 1679137
Visiting address:
Ekonomikum, Kyrkogårdsg. 10, ingång C
Postal address:
Box 513
751 20 UPPSALA

Short presentation

Carin Eriksson Lindvall (www.erikssonlindvall.se) associate Professor at the Department of Business Studies and Head of the unit for Career and Leadership in Academia.

Keywords: ledarskap organisation förändring coach

Also available at

My courses

Biography

This paragraph is not available in English, therefore the Swedish version is shown.

Carin Eriksson Lindvall är docent i företagsekonomi med inriktning på organisation, förändring och ledarskap. Hon är också verksam som chef för Uppsala universitets centrala enhet Karriär och ledning i akademin. Carin Eriksson Lindvall har tidigare varit verksam som enhetschef för Kompetensforum, avdelningschef vid den pedagogiska utvecklingsavdelningen vid universitetet, VD för konsultbolaget IPF samt verksam som ledarskapskonsult inom näringsliv och offentlig sektor. Carin Eriksson Lindvall har gästforskat vid Stanford University, USA.

Carin Eriksson Lindvalls arbete är främst inriktad på frågor kring förändring, ledarskap och karriär. Hon har bland annat skrivit om drivkrafter och hinder i förändringsprocesser, känslornas roll i organisationen samt om ledarskap ur olika perspektiv.

I sin roll som ledarutvecklare arbetar hon med ledarskapsträning, grupputveckling och individuell coachning. Ett särskilt fokus har legat på pedagogiska former som involverar och utvecklar. Här kan nämnas hur skönlitteratur kan användas för att att bättre förstå organisation, ledarskap och den egna utvecklingen. Andra exempel handlar om aktivt lärande, appreciative inquiry eller lösningsfokuserade förändringsprocesser.

Carin Eriksson Lindvall har också utbildning i psykoterapi med psykodynamisk inriktning samt coach/handledarutbildning.

För mer information: www.erikssonlindvall.se

Publications

Please contact the directory administrator for the organization (department or similar) to correct possible errors in the information.