Organisation and staff

Carin Eriksson Lindvall

visiting researcher at Department of Business Studies

Mobile phone:
+46 70 1679137
Visiting address:
Ekonomikum, Kyrkogårdsg. 10, ingång C
Postal address:
Box 513
751 20 UPPSALA

head of unit at Human Resources Division, Leadership and Organizational Development Office

Email:
Carin.Eriksson-Lindvall[AT-sign]uadm.uu.se
Telephone:
+4618-471 6840
Mobile phone:
+46 70 1679137
Visiting address:
Dag Hammarskjöldsväg 7
752 37 Uppsala
Postal address:
Box 256
751 05 UPPSALA

Short presentation

Carin Eriksson Lindvall (www.erikssonlindvall.se) associate Professor at the Department of Business Studies and Head of the unit for Leadership Development (Kompetensforum).

Also available at

My courses

Biography

This paragraph is not available in English, therefore the Swedish version is shown.

Carin Eriksson Lindvall är docent i företagsekonomi med inriktning på organisation, förändring och ledarskap. Hon är också verksam som chef för Uppsala universitets centrala enhet för ledarskaps- och organisationsutvecklingsfrågor, Kompetensforum. Carin Eriksson Lindvall har tidigare varit verksam som chef för den pedagogiska utvecklingsavdelningen vid universitetet, VD för konsultbolaget IPF samt verksam som ledarskapskonsult inom näringsliv och offentlig sektor. Carin Eriksson Lindvall har gästforskat vid Stanford University, USA.

Carin Eriksson Lindvalls forskning är främst inriktad på frågor kring förändring, ledarskap och medarbetarskap. Hon har bland annat skrivit om drivkrafter och hinder i förändringsprocesser, känslornas roll i organisationen samt om ledarskap ur olika perspektiv.

I sin roll som ledarutvecklare arbetar hon med chefshandledning, ledarskapsträning samt grupputveckling. Ett särskilt fokus har legat på pedagogiska former som involverar och utvecklar. Här kan nämnas hur skönlitteratur kan användas för att att bättre förstå organisation och ledarskap. Andra exempel handlar om aktivt lärande, appreciative inquiry eller lösningsfokuserade förändringsprocesser.

Carin Eriksson Lindvall har också utbildning i psykoterapi med psykodynamisk inriktning samt coach/handledarutbildning.

Publications

Please contact the directory administrator for the organization (department or similar) to correct possible errors in the information.