Organisation and staff

Ulrika Söderlind

financial administrator at Department of Sociology, Staff

Email:
ulrika.soderlind[AT-sign]soc.uu.se
Telephone:
+4618-471 5178
Visiting address:
Engelska parken
Thunbergsv. 3H

Postal address:
Box 624
751 26 UPPSALA

Short presentation

This paragraph is not available in English, therefore the Swedish version is shown.

Jag är institlutionens ekonomiansvarig vilket innebär jag sköter bokslut,budget och löpande ekonomihantering.

.Gör projektlalkylering

.Uppföljning av projekt

.Ekonomisk uppföljning

Samt ansvarar till viss del att beräkna doktorandernas anställningstid

My courses

Publications

Please contact the directory administrator for the organization (department or similar) to correct possible errors in the information.