Kristina Lilja

senior lecturer at Department of Economic History, Uppsala Centre for Business History

Telephone:
+4618-471 1219
Visiting address:
Ekonomikum, rum K 414
Kyrkogårdsgatan 10
75120 Uppsala
Postal address:
Box 513
751 20 Uppsala

senior lecturer at Department of Economic History

Email:
Kristina.Lilja[AT-sign]ekhist.uu.se
Telephone:
+4618-471 1219
Visiting address:
Ekonomikum, Kyrkogårdsg. 10
Postal address:
Box 513
751 20 UPPSALA

Short presentation

Autumn 2014 visitor at History Faculty, The College of All Souls of the Faithful Departed, of Oxford.

Academic merits: PhD, Docent

Also available at

My courses

Biography

Present position

I am working as a research fellow and teacher in Economic History.

Research Interests

My main research interests have long been financial history and social history but I have done research on consumption history as well as on Swedish big business. My doctoral dissertation (2004) focused on household savings and lending from a life cycle perspective during 1820 to 1910. The primary aim of my thesis was to analyse the transformation of the Swedish capital market from a household perspective. In an earlier paper (2000) I studied savers and their savings behaviour in the early savings banks 1830-1914. Since 2005 I have worked within with several research projects. I have participated in a project in which we have developed a database of economic key indicators for the Swedish commercial banks between the years 1830 to 2000. The database will be used for analysis of the development and transition of the Swedish financial system. Since the beginning of 2005 I have also been working with a project concerning auctions and second hand consumption during the period 1700 to 1900. The focus in this latter project is to put forward the second hand consumption as a part of the total consumption and also to shed some light on auctions as a commercial arena for different groups of people to sell and buy objects. Since 2007/2008 I have been working with savings behaviour on the macro- and micro-levels in Sweden during the 19th and 20th century. On the macro-level I study how savings and the savings market have changed since the second half of the 20th century. The latter project deals with the savings behaviour of families during their life cycle.

Teaching experiences

I have been teaching financial history and business history since 1996.

Research Projects

2015-, En fråga om arv: Humankapital och förmögenhet som förutsättning för social mobilitet, Sverige 1880-1950 (Jan Wallanders and Tom Hedelius Stiftelse, Tore Browaldhs Stiftelse)

2015-, Savings in the wardrobe – Changes in the value and life cycle of clothes 1790-1890 (Jan Wallanders and Tom Hedelius Stiftelse, Tore Browaldhs Stiftelse)

2014, Kläder som ekonomisk tillgång i Sverige, 1790-1950 (Åke Wibergs stiftelse)

2012-, A self financed old-age or public pensions? Savings and pensions reforms - their effects on the capital market in Sweden, 1913-2012 (Jan Wallanders and Tom Hedelius Stiftelse, Tore Browaldhs Stiftelse).

2008-2012 A life cycle perspective on family savings during the 19th century (The Jan Wallander and Tom Hedelius, Tore Browaldhs Foundation)

2007, Regime Changes on the Swedish Credit Market after the Second World War. Organisations and Institutions. (The Jan Wallander and Tom Hedelius, Tore Browaldhs Foundation)

2005-2010 The Forgotten Consumption. The role of auctions in relation to the transformation of society 1700-1900. (Swedish Science Council)

2005-2010 The Economic development of Swedish Commercial Banking – A long term perspective. (The Jan Wallander and Tom Hedelius, Tore Browaldhs Foundation)

1996-2004 Development of Early Banking Markets; The Swedish Case. (Sparbanksstiftelsen Dalarna).

Selected Publications

Articles in books

Murhem, S., Ulväng, G. & Lilja, K. (2013), ”2. Auktioner etableras och sprids” i Den glömda konsumtionen. Auktionshandel i Sverige under 1700- och 1800-talen, Gidlunds förlag, ss. 29-41.

Ulväng, G., Lilja, K. & Murhem, S. (2013), ”3. Utgångspunkter, frågor och avgränsningar” i Den glömda konsumtionen. Auktionshandel i Sverige under 1700- och 1800-talen, Gidlunds förlag, ss. 42-60.

Ulväng, G. & Lilja, K. (2013), ”5. Säljarna och köparna” i Den glömda konsumtionen. Auktionshandel i Sverige under 1700- och 1800-talen, Gidlunds förlag, ss. 91-127.

Bäcklund, D. & Lilja, K. (2011), “Gärna barn, men hellre en allmän pension” i Fälting, L. et.al. (eds.), Aktörer och marknader i omvandling. Studier i företagandets historia tillägnade Kersti Ullenhag, Uppsala Studies in Economic History. Uppsala 2011, ss. 71-82.

Murhem, S., Ulväng, G. & Lilja, K. (2010), 'Tables and chairs under the hammer. Second-hand consumption of furniture in eighteenth and nineteenth century Sweden' in Van Damme, I. & Stobart, J. (eds.), Modernity and the Second-hand Trade. European Consumption Cultures and Practices, 1700-1900, Palgrave Macmillan. pp. 196-219.

Lilja, K. (2010) 'The Deposit Market Revolution in Sweden: Establishment and Growth of a Market for Household Savers, 1820-1910' in Ögren, A. (ed.), The Swedish Financial Revolution. Palgrave Macmillan Studies in banking and Financial Institutions, pp. 41-63.

Lilja, K., Murhem, S. & Ulväng (2010), ”Klubbade stolar och bord. Auktionshandel med möbler 1720-1890”, Andersson, G. & Nyberg, K. (red.). Kommers. Historiska handelsformer i Norden under 1700- och 1800-talen Opuscula Historica Upsaliensia, 42, ss. 100-113.

Lilja, K., Murhem, S. & Ulväng (2009) 'The indispensable market. Auctions in Sweden in the 18th and 19th centuries.' in Blondé, B., Coquery, N., Stobert, J. & Van Damme, I. Fashioning Old and New. Changing Consumer Patterns in Western Europe (1650-1900). (Studies in European Urban History 18, 1100-1800.) Brepols, pp. 185-202.

Lilja, K., Murhem, S. & Ulväng, G., ”Auktionshandel i stad och på landsbygd. Varucirkulation i Enköping med omnejd under 1700- och 1800-talen” i Ahlberger, C. & Lundqvist, P. Varans vägar och världar. Handel och konsumtion i Skandinavien ca 1600-1900. Göteborg 2007. s. 45-56.


Books

Lilja, K., Marknad och hushåll. Sparande och krediter i Falun 1820-1910 utifrån ett livscykelperspektiv. Uppsala Studies in Economic History. Uppsala 2004. Diss. 233 s.

Lilja, K., ”Utav omsorg och eftertanke. En undersökning av Falu stads sparbankssparare 1830-1914”, Uppsala Papers in Financial History no. 11. Uppsala 2000. (Licentiat-uppsats). 129 s.


Articles in Journals

Lilja, K. & Bäcklund, D. (forthcoming) ‘Savings banks and their importance for working-class saving during the industrialisation period in Sweden’, Financial History Review.

Jonsson, P. & Lilja, K. ”Strategier för krediter. Begagnade kläder och textilier som värdebevarare och värdebärare i 1800-talets Västerås” Historisk tidskrift 2015:3, ss. 465-500.

Bäcklund, D. & Lilja, K., “Variation och förnyelse. Arbetarsparandet i Sverige 1870-1914” Historisk tidskrift 2014:4, ss. 615-646.

Lilja, K. & Bäcklund, D. (2013), 'To depend on one’s children or to depend on oneself: saving for old-age and children´s impact on wealth', The History of the Family Vol. 18 No. 4, pp. 510-532.

Lilja, K. & Bäcklund, D. (2013),'To navigate the family economy during a life-time'. European Review of Economic History, 17, pp.171-189.

Bäcklund, D. & Lilja, K. ”Att förlita sig på barnen eller själv hantera försörjningsbehovet. Sparbeteenden inför ålderdomen under 1800- och tidigt 1900-tal” Historisk tidskrift 2009:2, s. 171-204.

Lilja, K., Murhem, S. & Ulväng, G., ”Den glömda konsumtionen. Andrahandsmarknadens betydelse speglad genom auktionsverkens verksamhet.”, Historisk tidskrift 2006:1. s. 178-182.

"300 år gamla köpvanor spåras i auktionsprotokoll". Artikel i Tvärsnitt 2008:2, s. 24-27. Together with Sofia Murhem & Göran Ulväng.

Lilja, K., Murhem, S. & Ulväng, G. "Den glömda konsumtionen. Andrahandsmarknadens betydelse speglad genom auktionsverkens verksamhet.", Historisk tidskrift 2006, nr 1.

Reviews

'Forandring og forankring: Sparebankene i Norge 1822-2014' Lars Thue, Scandinavian Econimic History Review, Vol 63:1, 2016.

"Omvälvningarnas tid. Handelshuset Ekman i Göteborg på en europeisk kreditmarknad, 1790-1820" Magnus Andersson, Department of Economic History, School of Business, Economics and Law, University of Gothenburg 2011. Sjuttonhundratal 2012. Nordic Yearbook for Eighteenth-Century Studies, pp. 135-136.

"Den sköna synderskan. Sekelskiftets Stockholm. Betraktelser från undersidan." Rebecka Lennartsson, Norstedts, 2007. Historisk tidskrift, 2009:2, s. 323-325.

"Ernfrid Browaldh, Strödda minnesbilder" (Red. Oskar Broberg), Meddelande från
Ekonomisk-historiska institutionen, Handelshögskolan vid Göteborgsuniversitet, 2007. Historisk tidskrift, 2009:1, s. 144-146.

Den uthålliga kapitalismen, Hans Sjögren, Department of Economic studies, Linköping University, 2005. Historisk tidskrift, 2007:4, s. 832-833.


Selected Conference papers

Bäcklund, D. & Lilja, K. ”Changing life-cycle squeezes during industrialization: Swedish workers, children and family wealth”, XVIIth World Economic History Congress, Kyoto, The Japan, August 3-7, 2015.

Ottosson, J. & Lilja, K. “New technology, the role of the state, and a rising entrepreneur in civil aviation: The early years of Ivar Kreuger and the making of an early airline company in Sweden”, EBHA/BHC Miami, June 24-27 2015.

Jonsson, P. & Lilja, K. ” Clothes as a Store of Value: second-hand trade in a Swedish small town 1830–1900” EHS, Wolverhampton, March 27-29 2015

Bäcklund, D. & Lilja, K. ”Barn som tillgång eller kostnad. Ekonomiska åtstramningsperioder för arbetarhushåll runt sekelskiftet 1900”, The 28th Congress of Nordic Historians
August 14-17, 2014, Joensuu, Finland.

Jonsson. P. & Lilja, K. ”Kläder som en ekonomisk tillgång. Kvinnors, mäns och olika socioekonomiska gruppers andrahandshandel, Västerås 1885”, Svenska historikermötet. Stockholm 8-10 maj 2014. Bäcklund, D. & Lilja, K. ”Variation och förnyelse. Arbetarsparandet i Sverige 1870-1914”, Svenska historikermötet. Stockholm 8-10 maj 2014. Bäcklund, D. & Lilja, K. “Changing saving behavior in relation to market changes, Sweden c. 1900, Business History Conference 2014 Annual Meeting”, Frankfurt am Main, Germany March 13-14, 2014.

Lilja, K. & Bäcklund, D. ”Working-class saving in Sweden, 1880-1914”, Ekonomisk-historiska mötet i Lund 4-5 oktober 2013.

Bäcklund, D. & Lilja, K. “Saving behaviors for old age in 19th and early 20th century Sweden”, Economic & Business Historical Society, 38th Annual Conference, May 23-25, 2013, Baltimore, Maryland, U.S.

Bäcklund, D. & Lilja, K.,”Something put aside? Working-class saving in Sweden, 1880-1914, with a brief view over the development up to 1938” the Sound Economic History Workshop, May 19-20, 2012, Tampere, Finland.

Bäcklund, D. & Lilja, K., ”To depend on one’s children or to depend on oneself: saving behaviors for old-age in 19th and early 20th century Sweden” ESSHC, Glasgow 11-14 of April 2012, Scotland, UK.

Bäcklund, D. & Lilja, K., ”To navigate the family economy during a life-time”, Workshop Asset management of Households in Europe, 1300-1800, 18th of January 2012, Center for Global Economy, Utrecht University, The Netherlands.

Bäcklund, D. & Lilja, K., ”Änkor och änkemän. Förmögenhet och förekomst av barn 1820-25 och 1900-95” Session: Familj och individ före välfärdssamhällets framväxt. Historikermötet i Göteborg 5-7 maj 2011.

Bäcklund, D. & Lilja, K., "Children and the wealth of widowed" at session Cohabitation and Economic Cooperation Between Generations arranged by Beatrice Moring at The European Social Science History Conference in Ghent; Belgium, 13-16 April 2010.

Lilja, K., "Working-class saving in the late 19th and early 20th century Sweden" Session: Working-class saving in the 19th century and early 20th century. An international comparative perspective. XVth World Economic History Congress, Utrecht, The Netherlands, August 3-7, 2009.

Bäcklund, D. & Lilja, K., "Att använda barnen som säkerhet inför ålderdomen". Session: Släktband och äktenskap som resurs. Svenska ekonomisk-historiska mötet i Uppsala 5-7 mars 2009.

Lilja, K., Murhem, S. & Ulväng, G.,"Reglering av auktionshandel i Sverige under 1700- och 1800-talen." Session: 33 Lagen och verkligheten, Svenska Historikermötet i Lund 24-26 april 2008.

Lilja, K., Murhem, S. & Ulväng, G., "Second-hand furniture fashion. Auction consumption of furniture in Sweden 1690-1850" at session Second hand circuits of exchange: Buying, the consumer and their motivesarranged by Jon Stobart and Ilja van Damme at The European Social Science History Conference in Lisbon; Portugal, 26 February - 1 March 2008.

Lilja, K., Murhem, S. & Ulväng, G., "Handel med möbler på auktioner i Stockholm och Enköping med omgivningar, 1750-1900." Övergångar mellan historiska handelsformer i Skandinavien under modern tid, Handelshistoriska nätverkets symposium, Uppsala 7–8 februari 2008.

Lilja, K. & Bäcklund, D. "Förmögenhet och hushållens livscykel i 1800-talets Falun" Session: Familj och hushåll i ekonomisk historia arrangerad av Johanna Sköld, Ekonomisk-historiska mötet i Stockholm 12-14 oktober 2007.

Håkansson, E., Larsson, M. & Lilja, K. “Institutional settings and risk management i Swedish banking during the early 20th century" at The 11th Annual Conference of the European Business History Association (EBHA) in Geneva 13 - 15 September 2007. The theme of the conference is: International Business, International Organizations, and the Wealth of Nations. Session: Risk Management I.

Fälting, L., Petersson, T. & Lilja, K. "Deposit and Lending Strategies of the early Swedish Savings Banks" at The 11th Annual Conference of the European Business History Association (EBHA) in Geneva 13 - 15 September 2007. The theme of the conference is: International Business, International Organizations, and the Wealth of Nations. Session: Risk Management II.

Lilja, K., "Kvinnor som ekonomiska aktörer under 1800-talet", Kvinnor som aktörer under tidigmodern tid, Umeå 16-18 March 2007. Arranged by professor Marja Taussi Sjöberg.

Lilja, K., Murhem, S. & Ulväng, G., "Auktionerna som könskodade marknader" Paper presented at Sveriges kvinno- och genushistoriker konferens in Uppsala 26-27 October 2006.

Lilja, K., Murhem, S. & Ulväng, G., "Auktionerna som könskodade marknader" Paper presented at the conference Kön i karriär och historieskrivning, a conference arranged by Sveriges kvinno- och genushistoriker, in Uppsala 26-27 October 2006, session Genus, social och ekonomiskt handlingsutrymme led by Professor Maria Ågren & Professor Mats Morell, Uppsala University.

Lilja, K., Murhem, S. & Ulväng, G., "The Forgotten Consumption. The role of auctions in relation to the transformation of society in the 18th and 19th century." Paper presented at the Eight International Conference on Urban History in Stockholm 30th August – 2nd September 2006, session Material culture and the city: Continuity and change in consumption and social life in European cities, from the late Middle Ages to the nineteenth century arranged by Professor Natacha Coquery (France), Professor Jon Stobart (UK) and Professor Bruno Blondé (Belgium).

Lilja, K., Murhem, S. & Ulväng, G., "Auktionshandeln i stad och på landsbygd. Varucirkulation i Enköping med omnejd under 1700- och 1800-talen." Paper presented at the conference Varudistribution och marknadsintegrering på randen till industrisamhället, 8-9 februari 2006 at the Department of History, University of Gothenburgh arranged by Professor Christer Ahlberger.

Lilja, K., Murhem, S. & Ulväng, G., “The Forgotten Consumption. The role of auctions in relation to consumer society in the 18th and 19th century.", Paper presented on a session Restless Interiors, workshop at Victoria & Albert Museum, London, 2 November 2005 arranged by Professor Frank Trentmann, London.

Lilja, K., Murhem, S. & Ulväng, G.,"Kvinnors konsumtion på en andrahandsmarknad. Ett genusperspektiv på auktionsköp under 1700- och 1800-talen." Paper presented at Svenska Historikermötet 22-24 april 2005 in Uppsala, session Nya perspektiv på kvinnors handlande i äldre tid (2).

Lilja, K., Murhem, S. & Ulväng, G.,"Den glömda konsumtionen. Auktionshandel under 1700- och 1800-talen." Paper presented at Svenska Historikermötet 22-24 april 2005 in Uppsala, session Konsumtionshistoria – praktik och ideal 1700-1900-talen. arranged by Katarina Friberg, University of Växjö.

Hellgren & Lilja (2002) “Pioneers on the Capital Arena. The Swedish Savings Banks in the Local Credit Market 1820-1914", Thirteenth International Economic Historical World Conference, Buenos Aires, Argentina.

Fälting, Lilja & Petersson (1996) "Sparandet och sparbankernas roll i den ekonomiska utvecklingen 1820-1970. Presentation av tre pågående avhandlingsarbeten inom ramen för sparprojektet", Ekonomisk-historiska konferensen, Umeå.

Lilja (1996), "Sparande i Falu stads sparbank 1830-1914 – en projektpresentation", De svenska historikerdagarna, Lund.

Boksjö, Lilja et al. (1995) "Några tankar om operationalisering av institutionell teori för den svenska finansmarknaden", Nordisk nätverkskonferens för institutionell forskning om företag och samhälle, Stockholm.

CV

Education
2013, Docent in Economic History, Uppsala University

2004, PhD Economic History, Uppsala University

2000, Licentiate degree Economic History, Uppsala University

1996, Degree of Master of Social Science, Uppsala University

1995, Degree of Bachelor of Social Science, Uppsala University

1995, Master of Social Science for Upper Secondary and Adult Education, Uppsala University

Academic Positions, Appointments and Networks
Editorial secretary for Scandinavian Economic History Review, published by Routhledge. 2008-2010.

Editorial assistant of Papers in Financial and Business History, published by the Department of Economic History, Uppsala University.

Member of the Committee for undergraduate education, Department of Economic History, Uppsala University.

Member of the Committee for graduate education, Department of Economic History, Uppsala University.

Publications

Please contact the directory administrator for the organization (department or similar) to correct possible errors in the information.