Helena Olsson

administrative coordinator at Department of Sociology, Staff

Email:
helena.olsson[AT-sign]soc.uu.se
Telephone:
+4618-471 5185
Visiting address:
Engelska parken
Thunbergsv. 3H

Postal address:
Box 624
751 26 UPPSALA

Short presentation

This paragraph is not available in English, therefore the Swedish version is shown.

Jag bistår prefekten med kvalificerat stöd, såsom långsiktig verksamhetsplanering och sammanställning av planeringsunderlag. Jag ingår i ledningsgruppen och eder och samordnar arbetet i den administrativa gruppen, där bland annat ekonomi/budget, personalfrågor, kursadministration, studievägledning och information ingår. Ansvarar för att samordna utvecklingen av arbetsformer och administrativa rutiner. I mitt ansvarsområde ingår även forskarutbildningsadministration.

Also available at

My courses

Biography

This paragraph is not available in English, therefore the Swedish version is shown.

Mina arbetsuppgifter vid institutionen

  • Ingår i ledningsgruppen
  • Ansvarar för forsknings- och forskarutbildningsadministration
  • Arbetar med utredningar och utvärderingar inom verksamhetsområdet och deltar i arbetet med strategisk planering och kvalitetsutveckling
  • Uppföljning och redovisning av EU-projekt (tillsammans med ekonomiadministratören)
  • Utvecklar stödverksamheten vid institutionen samt planerar för kompetensförsörjning kopplad till stödfunktionen
  • Ansvarar för institutionens arkiv
  • Medverkar vid disputationer, konferenser, samt andra liknande institutionsövergripande aktiviteter

Publications

Please contact the directory administrator for the organization (department or similar) to correct possible errors in the information.