Organisation and staff

Erik Rautalinko

senior lecturer at Department of Psychology

Email:
Erik.Rautalinko[AT-sign]psyk.uu.se
Telephone:
+4618-471 2160
Fax:
018-471 2400
Visiting address:
Von Kraemers allé 1A och 1C
752 37 Uppsala
Postal address:
Box 1225
751 42 UPPSALA

Short presentation

This paragraph is not available in English, therefore the Swedish version is shown.

Välkommen till min publika hemsida på Uppsala universitet. Jag är anställd som universitetslektor på Institutionen för psykologi, där jag främst undervisar i social- och gruppsykologi, utredningsmetod, samtalsmetod, samt kognitiv och beteendeinriktad terapi.

Also available at

My courses

Biography

This paragraph is not available in English, therefore the Swedish version is shown.

Utbildning

  • Handledarutbildning i KBT (2012, Stockholms universitet)
  • Leg. psykoterapeut (2009, Uppsala universitet)
  • Filosofie doktor (2004, Uppsala universitet)
  • Leg. psykolog (2001, Uppsala universitet)

Forskning och undervisning

Forskning

Mina intresseområden är främst kognitiv och beteendeinriktad psykoterapi och olika metoder för att träna färdigheter i samtal och yrkesmässigt bemötande. Jag har ett stort intresse för faktorer som är gemensamma för olika psykoterapier (t.ex. allians och terapeutfaktorer), och försöker hålla mig à jour med andra inriktningar av psykoterapi än KBT (t.ex. känslofokuserad terapi, relationell terapi och interpersonell terapi).

Min anställning har tonvikt på undervisning på grund- och avancerad nivå. Jag handleder även examensarbeten inom counseling (t.ex. kort intervention), parrelationer (t.ex. hjälpsamhet och relationsnöjdhet), kommunikation (t.ex. psykologisk utbildning) och KBT. Då och då granskar jag även uppsatser och examensarbeten inom dessa ämnesområden.

Jag är medlem av Beteendeterapeutiska föreningen, Psykologförbundet och Svenska föreningen för kognitiva och beteendeinriktade terapier. Sedan 2002 arbetar jag deltid med KBT på en privatmottagning i Uppsala, något som berikar mig personligen och ökar min kunskap för undervisning i klinisk psykologi.

Publications

Please contact the directory administrator for the organization (department or similar) to correct possible errors in the information.