Organisation and staff

Jan Amcoff

senior lecturer at Department of Social and Economic Geography

Email:
Jan.Amcoff[AT-sign]kultgeog.uu.se
Telephone:
+4618-471 7385
Mobile phone:
+46 70 4250135
Visiting address:
Ekonomikum, Kyrkogårdsg. 10
Postal address:
Box 513
751 20 UPPSALA

senior lecturer at Institute for Housing and Urban Research

Email:
jan.amcoff[AT-sign]kultgeog.uu.se
Telephone:
+46-70 4250135
Mobile phone:
+46 70 4250135
Visiting address:
Trädgårdsgatan 18
Postal address:
Box 514
751 20 UPPSALA

Short presentation

I am interested in I am interested in internal migration in Sweden, particulary return migration. The importance of geographical units of data compilation to empirical results is another filed of interest to me. A third area of interest has to do with regional enlargement through extended commuting. A fourth area concerns the development of rural areas.

Also available at

My courses

Biography

This paragraph is not available in English, therefore the Swedish version is shown.

Forskningsintressen
 
Återflyttning
Många av dem som lämnar sin hemregion och flyttar någon annanstans återvänder så småningom. Beroende på hur man mäter och vilken slags region som avses svarar återflyttningen i Sverige för 20-30% av all mellanregional flyttning. Denna flyttström utgör ett forskningsintresse för mig. 
 
Betydelsen av att välja geografiska datainsamlingsaggregat
Ett annat område som intresserar mig är de geografiska områden som används för dataaggregeringsändamål. Det är sedan länge känt att det spelar roll för analysresultaten hur sådana områden avgränsas.
 
Regionsförstoring
Ett tredje forskningsfält berör pendlingsmönstrens utveckling och det fenomen som går under namnet regionförstoring. Det avspeglas inte på något tydligt sätt i alternativa källmaterial och en höjd upplösningsnivå reser också frågetecken för fenomenet.
 
Landsbygdsutveckling
Ett fjärde forkningsintrresse fokuserar på utvecklingen av befolkning, bebyggelse och service på landsbygden. Efter några decennier vid 1900-talets mitt som präglades av urbanisering bromsade landsbygdens befolkningsminskning in, i synnerhet kring större städer. Det reflekteras i såväl befolkning som bebyggelse, medan servicen fortsätter att minska.
 
 

Publications

Please contact the directory administrator for the organization (department or similar) to correct possible errors in the information.