Annie Woube

senior lecturer at Department of Cultural Anthropology and Ethnology, Ethnology; Affiliated

Email:
annie.woube[AT-sign]etnologi.uu.se
Mobile phone:
+46 70 2124669
Visiting address:
Engelska parken, Thunbergsvägen 3H

Postal address:
Box 631
751 26 UPPSALA

researcher at Centre for Gender Research

Email:
annie.woube[AT-sign]gender.uu.se
Mobile phone:
+46 70 2124669
Visiting address:
Villavägen 6
752 36 UPPSALA
Postal address:
Box 527
751 20 Uppsala

Also available at

My courses

Biography

This paragraph is not available in English, therefore the Swedish version is shown.

Fil Dr. i etnologi, Uppsala universitet 2014

Forskningsfokus

Jag är etnolog och forskar om motionsidrott ur ett genus- och intersektionellt perspektiv. I det VR-finansierade forskningsprojektet Super-extra-mega-ultralopp: Deltagande i extrema motionslopp som kulturellt fenomen undersöker Karin S. Lindelöf och jag just extremloppdeltagande samt villkoren för denna typ av motionsidrottande. Studien är baserad på bland annat etnografiskt fältarbete, intervjuer, netnography samt dokumentära och biografiskt skrivna inspirationsböcker om extremsportande.

Karin S. Lindelöf och jag forskar också om motionslopp för endast kvinnor, s.k. tjejlopp som kulturellt fenomen genom arkivstudier, studier av sociala medier samt etnografiskt fältarbete under lopp såsom Tjejvasan, Tjejvättern, Tjejmilen och Vårruset.

Jag disputerade 2014 med en avhandling om svenska medborgare som flyttat och bosatt sig på Costa del Sol i södra Spanien genom livsstilsmigration. Avhandlingen är baserad på längre etnografiskt fältarbete på plats i kuststaden Fuengirola. I avhandlingen studerar jag hur tillhörighet skapas genom teoretiska perspektiv som fenomenologi, identifikationsteori, transnationalitet, diaspora studier. Jag är också intresserad av levnadsberättelser och studiet av materiella ting.

Pågående projekt:

Mitt och Karin S. Lindelöfs nuvarande forskningsprojekt handlar om deltagande i extrema motionslopp som kulturellt fenomen. Projektet är finansierat av Vetenskapsrådet. Vi har också precis avslutat forskningsprojektet Tjejlopp som kulturellt fenomen. Projektet bedrivs i samarbete med Nordiska museet, Riksidrottsmuseet och Institutet för språk och folkminnen. Projektet finansierades av Riksbankens Jubileumsfond.

Här kan du lyssna på min och Karin S. Lindelöfs podcast #56 Tjejloppens Blandband om projektet i RadioScience-serie Sommarforskarna: http://www.radioscience.se/tag/annie-woube/

Publications

Please contact the directory administrator for the organization (department or similar) to correct possible errors in the information.