Per Sjögren

researcher at Department of Public Health and Caring Sciences, Clinical Nutrition and Metabolism

Email:
per.sjogren[AT-sign]pubcare.uu.se
Visiting address:
Husargatan 3, BMC
751 22 Uppsala
Postal address:
Husargatan 3, BMC, Box 564
751 22 UPPSALA

Short presentation

This paragraph is not available in English, therefore the Swedish version is shown.

I min forskning studerar vi hur våra övergripande kostvanor (kostmönster) relaterar till åldrandets hälsa. Vi studerar traditionellt hälsosamma-ohälsosamma kostmönster men också populära koster och deras hälsoeffekt över tid med hjälp av olika kohortstudier. Dessutom studerar vi hur våra kostvanor påverkar mängden miljögifter i människa. Nyligen började vi studera betydelsen av längden av våra Telomerer (dvs våra kromosomändar) i relation till åldrandet.

Also available at

My courses

Publications

Please contact the directory administrator for the organization (department or similar) to correct possible errors in the information.