Organisation and staff

Sara Backman Prytz

senior lecturer at Department of Education

Email:
sara.prytz[AT-sign]edu.uu.se
Telephone:
+4618-471 2485
Mobile phone:
+46 73 6378916
Visiting address:
von Kraemers allé 1 A
752 37 Uppsala
Postal address:
Box 2136
750 02 Uppsala

Also available at

My courses

Biography

This paragraph is not available in English, therefore the Swedish version is shown.

Jag disputerade 2014 i ämnet utbildningssociologi, med inriktning mot utbildningshistoria.
Sedan hösten 2015 vikarierar jag som universitetslektor i utbildningssociologi.

Jag är också en av två ledare för forskningsnoden "Mediehistoria - 1750-1850".

Jag är medlem i Uppsala universitets mentorsnätverk och tar gärna mentorsuppdrag från alla discipliner!

Jag har själv flera års erfarenhet av undervisning på grundnivå och avancerad nivå, på såväl yrkesprogram som fristående kurser. De undervisningsformer jag själv har mest erfarenhet av är seminarier, föreläsningar, workshops. Jag har också undervisat en hel del på distans.

Att få tid och möjlighet att genomföra samtal om undervisning är givande för både mentor och adept, och min förhoppning är att min mentorshandledning skall leda till givande reflektioner.  

Publications

Please contact the directory administrator for the organization (department or similar) to correct possible errors in the information.