Michael Funke

researcher at Department of Economic History

Email:
Michael.Funke[AT-sign]ekhist.uu.se
Visiting address:
Ekonomikum, Kyrkogårdsg. 10
Postal address:
Box 513
751 20 UPPSALA

samverkansledare at Uppsala University Innovation (UU Innovation)

Email:
michael.funke[AT-sign]uuinnovation.uu.se
Telephone:
+4618-471 7492
Visiting address:
Dag Hammarskjöldsv.38, Innovation Hub Uppsala
Postal address:
Uppsala Science Park
751 83 Uppsala

samverkansledare at Faculty Offices, Office for Humanities and Social Sciences

Visiting address:
Segerstedthuset, Dag Hammarskjölds väg 7
752 37 Uppsala
Postal address:
Box 256
751 05 UPPSALA

Short presentation

Research interests: Modern history, political economy, policy change & policy processes, interest group theory and regulatory theory, self-regulation, corporatism, macromarketing, advertising history, media history, business history, consumption history, entrepreneurship.

Also available at

My courses

Biography

Present position

Ph.D. Economic History


Selected publications

Book

Funke, M. 2015. Regulating a Controversy: Inside Stakeholder Strategies and Regime Transition in the Self-Regulation of Swedish Advertising 1950–1971. Uppsala: Uppsala Studies in Economic History.(Diss.)

Chapters in books

Funke, M. 2016. "Assar Svensson", Svenskt biografiskt lexikon, band 34 (forthcoming).

Funke, M. 2013. Funke, Michael. "Advocacy Coalitions and Strategic Interests - the Policy Process of Swedish Advertising Self-Regulation 1950–1971", in Knowledge and Policy Change, edited by H. Lindberg. Cambridge: Cambridge Scholars Publishing. DiVA

Funke, M. 2013. Funke, M. "Från tidningsannonser till sponsrade länkar: den svenska reklamens historiska utveckling". in Entreprenörskap och varumärken edited by Lönnborg, M. and Larsson, M.and K. Winroth. Möklinta: Gidlunds. DiVA

Funke, M. 2011, "Swedish Business and the Political Radicalism of the 1960s - the Case of Advertising". in Aktörer och marknader i omvandling. Studier i företagandets historia tillägande Kersti Ullenhag, edited by Fälting. L. & Larsson. M. & Petersson, T. and Ågren, K. Uppsala: Uppsala Studies in Economic History 91.

Report

Funke, M. 2007. Rapport om reklambranschens opinionsbildning i branschtidningen Resumé 1977–1991, Ridderstads stiftelse.

Reviews in journals

Anders Edwardsson - En annorlunda historia - folkhemmet i nytt ljus, Stockhlm, Timbro 2009, 435 p, Scandinavian Economic History Review vol. 59. nr. 1. 2011.

Welinder, Stig. Jämtarna och samerna kom först, Historisk Tidskrift 2010:3.

Knud Haakonsen & Henrik Horst (ed.), Northern Antiquities and National Identities Perceptions of Denmark and the North in the Eighteen Century, symposium held in Copenhagen, August 2005, Historisk Tidskrift 2010:2.

Klackenberg, Henrik (ed.) Myndigheternas Symboler En undersökning gjord av Riksarkivet, Historisk Tidskrift 2010:2.

Andersen, Morten. Den følte grænse Slesvigs deling og genomopbygning 1918-1933, Scandinavian Economic History Review vol. 57 nr.3 2009.


Papers and research presentations

Regulating a controversy: inside stakeholder strategies and regime transition in the self-regulation of Swedish advertising 1950–1971”, EHFF Stockholm School of Economics, Stockholm, 2016.

“Att reglera en kontrovers – marknad, debatt, politik och självsanering av reklam i det svenska överflödssamhället 1950–1971”, EHFF Stockholm School of Economics, Stockholm, 2014.

”Att reglera en kontrovers – marknad, debatt, politik och självsanering av reklam i det svenska överflödssamhället 1950–1971”, Ekonomisk-historiska mötet, Lund, 2013.

Business Ethics, Private Interest Government or State Intervention? The Changing Regimes of Self-Regulation of Advertising in Post-War Sweden 1950-1971, 37th Macromarketing Conference Berlin, 2012.

Debate & Discourse on Advertising's Societal Position in Sweden 1950-1971, Meeting og Swedish historians, Gothenburg, 2011

Advocacy Coalitions, Strategic Interests and the Policy Process of Swedish Advertising Self-Regulation 1950–1971, Ratio Colloqium for young scientists - policy change and policy learning, 2011.

Advocacy coalitions, strategic interests and the policy process of Swedish advertising self-regulation 1950–1971, Meeting of Swedish Economic-Historians Gothenburg, 2011.

Swedish Business Associations and Self-Regulation of Advertising 1950-1971,The Eighth Meeting of Swedish Economic Historians, Uppsala, 2009.

Swedish Business Associations and Self-Regulation of Advertising 1950-1971, Conference on Historical Analysis & Research in Marketing, Leicester, 2009.

Swedish Business Associations and Self-regulation of Advertising 1950-1971, European Business History Association—Business History Conference Joint Annual Meeting, Milan, 2009.

Corporatism as Strategy and Resource of Power – Business strategies in Regulation of Advertising in Sweden 1950 – 1971, Workshop: Corporatism in Scandinavia, Helsinki, 2009.

The business community and the radical left’s criticism of advertising in the 1960:s, The Meeting of Swedish Historians , Lund University, 2008 (Swedish).

Business perspective on the role of advertising in Swedish society 1950-1980 – outline of thesis and some preliminary results, The Swedish History Days, Greifswald, 2008 (Swedish).

Education and Professional Experience

2015 Ph. D. Economic History, Uppsala University

2005 Master’s Degree in History, Stockholm University

1992 Cultural Studies Programme, Uppsala University

1985-2007, 2015- Journalist and content writer for various papers, magazines and organizations

Grants and external finance

Helge Ax:son Johnson foundation 2014

Ridderstads foundation 2011

Ridderstads foundation 2010

Helge Ax:son Johnson foundation 2010

Ridderstad foundation 2005

Publications

Please contact the directory administrator for the organization (department or similar) to correct possible errors in the information.