Organisation and staff

Stina Fernqvist

researcher at Institute for Housing and Urban Research

Email:
stina.fernqvist[AT-sign]ibf.uu.se
Telephone:
+4618-471 6542
Visiting address:
Trädgårdsgatan 18
Postal address:
Box 514
751 20 UPPSALA

part-time fixed-term lecturer at Department of Sociology, Affiliated Faculty

Visiting address:
Engelska parken
Thunbergsv. 3H

Postal address:
Box 624
751 26 UPPSALA

Short presentation

I have a PhD in Sociology, my thesis is entitled "Rich in experience? A qualitative study of children's strategies and the conditions of child poverty in the welfare state". I am currently working at the Institute for Housing and Urban Research on a project which focuses on families risking eviction.

Also available at

My courses

Biography

This paragraph is not available in English, therefore the Swedish version is shown.

Disputerade i februari 2013 på avhandlingen "En erfarenhet rikare? En kvalitativ studie av barns strategier och barnfattigdomens villkor i välfärdsstaten". Avhandlingens syfte är att utforska och analysera barns erfarenheter av fattigdom som en del av deras identitetsskapande samt synliggöra hur deras aktörskap kan förstås som en strategi för att hantera sin situation. Hur barnfattigdom och barnpositionen i stort förstås och framställs i en välfärdsstatlig kontext blir en relevant aspekt av dessa processer. Efter disputationen har jag varit verksam som forskare inom projekten  "Ekonomisk utsatthet bland barn till föräldrar med kognitiva svårigheter" och "Ekonomisk kontroll, exploatering och deprivering i familjen" som båda letts av professor Elisabet Näsman vid Sociologiska institutionen. Jag har också sammanställt en rapport om barnfattigdom för Uppsala kommuns räkning i samarbete med Barnombudsmannen. Sedan april 2015 verksam som forskare vid Institutet för bostads- och urbanforskning med det egna projektet "Framställningar av föräldrapositioner vid barnvräkningar: kategoriseringar, förklaringsmodeller och möjliga insatser" som finansieras av Forte.

Mina huvudsakliga intresseområden:

Barndomssociologi

Kvalitativ metod

Kritisk välfärdsforskning

 

Publications

Please contact the directory administrator for the organization (department or similar) to correct possible errors in the information.