Anna-Sara Lind

professor at Department of Law, Professors, Instructors, Researchers

Email:
Anna-Sara.Lind[AT-sign]jur.uu.se
Telephone:
+4618-471 7650
Mobile phone:
+46 70 1679850
Visiting address:
Trädgårdsgatan 1,20. Västra ågatan 26
Postal address:
Box 512
751 20 UPPSALA

researcher at Uppsala Religion and Society Research Centre

Mobile phone:
+46 70 1679850
Visiting address:
Engelska parken Thunbergsv. 3C plan 2, hus 22
751 20 Uppsala
Postal address:
Teologiska institutionen
Box 511
751 20 Uppsala

researcher at Centre for Multidisciplinary Studies on Racism

Mobile phone:
+46 70 1679850
Visiting address:
Engelska parken, Thunbergsv. 3C, vån 3 hus 22
Postal address:
Box 511
751 20 Uppsala

temporary appointment at Department of Public Health and Caring Sciences, Centre for Research Ethics & Bioethics (CRB)

Email:
anna-sara.lind[AT-sign]crb.uu.se
Mobile phone:
+46 70 1679850
Visiting address:
BMC, Box 564, Husargatan 3, Uppsala
Postal address:
Box 564
751 22 UPPSALA

Short presentation

Anna-Sara Lind is Professor of Public Law at the Faculty of Law. Her research focuses on public law, EU law and fundamental rights and on how EU law and international law interacts in the fields of Medical law and welfare state law in a complex constitutional reality. She is associated to the Centre for research ethics and bioethics and to the Faculty of Theology.

Lind is Deputy leader for the Impact of Religion-Challenges for Society, Law and Democracy.

My courses

Biography

Born 1977

Professor of Public Law from 1st of January 2018

LL.M. (Jur. kand.) 2003

LL.D. 2009

Associate Professor of Public Law, 2014

Deputy Director Impact of Religion: challenges for society, law and democracy, May 2014-

Project leader Faculty of Theology, January 2016-

Internal Appointments

Director of Studies (Research), 1 July 2011-31 Dec. 2012

Course Director Term 1/JIK II 2009-2011, Jan. 2013 -

Course Director Information och rätt (IoR) 2009-

Course Director Indirect leadership 2009-2011

EMA Director 2011-

Member Faculty Board, 2014-

Chair of the Doctoral Student association at the Faculty of Law, 2005-2006.

Vice Chair of the Doctoral Student association at the Faculty of Law 2004-2005.

Member of the Research Committe 2004-2006.

Member of the Faculty Board 2006

Co-supervisor Lars Karlander (constitutional law ), disp.18 maj 2018, Faculty of law, UU

Supervisor to Yana Litins'ka (Medical law ), Faculty of law, UU.

Co-supervisor to Nicole Pikram, Arisotle University of Thessaloniki, Grekland.

Co-supervisor to Tim Holappa (Public law), Faculty of law, Stockholm university

Research and Teaching Interests

Constitutional Law, Public Law, EU Law, human rights, Public international law.

Awards

Martin H:son Holmdahl Human Rights Award 2016

Kungliga vetenskapssocietetens Benzeliusbelöning 2010 (för avhandlingen Sociala rättigheter i förändring - en konstitutionellrättslig studie)

Teaching experience

Term 1, term 6 (EU Law, Administrative Law), term 4 (Criminal Law), Juridisk introduktionskurs med IT-stöd.

Advanced level courses: Makt och rätt , Likabehandling och diskriminering, Information och rätt, Mänskliga rättigheter, Democracy and Human Rights, European Labour Law, EU Law and the Internal Market, Internationella organisationer

Euroculture

Introduction to Swedish Law

Föreläsare på Polishögskolan samt Miljörätt 5 p.

Research

Protestant Legacies in Nordic Law: Uses of the Past in the Construction of the Secularity of Law" (ProNoLa)

Finansieras genom det europeiska samarbetet HERA (Humanities in the European Research Area)

Forskargruppen från Sverige består av docent Anna-Sara Lind (Juridiska institutionen, Uppsala), jur. dr Victoria Enkvist (Juridiska institutionen, Uppsala universitet), docent Cecilia Wejryd (Teologiska institutionen, Uppsala universitet) samt professor emeritus Kjell-Åke Modéer (Juridiska institutionen, Lunds universitet). Anna-Sara Lind är ansvarig för den svenska delen i detta projekt som består av forskare från Norge, Danmark, Finland, Sverige och Tyskland. Totalt fick projektet 1,1 miljoner euro i finansiering. 2016-2019.

Etiska och legala aspekter vid användning av inkapslade hESC deriverade celler för produktion av insulin"

2, 1 miljoner kronor från Vetenskapsrådet. Projektledare är professorn i biomedicinsk etik Mats G. Hansson och övriga deltagare är Olle Korsgren, professor i transplantationsimmunologi, Pär Segerdahl, docent i filosofi, Anna-Sara Lind, docent i offentlig rätt, och Bengt Domeij, professor i civilrätt.

Exploring Citizenship

Tillsammans med Jonas Hultin Rosenberg (statsvetenskapliga institutionen), Johan Wejryd (statsvetenskapliga institutionen) och Patricia Mindus (filosofiska institutionen). Projektet pågår 2017-2019.

Mer information på:

http://www.filosofi.uu.se/research/research-projects/exploring-citizenship/?languageId=1#__utma=1.567889321.1503734925.1505808098.1505897575.6&__utmb=1.1.10.1505897575&__utmc=1&__utmx=-&__utmz=1.1504428210.3.2.utmcsr=google|utmccn=(organic)|utmcmd=organic|utmctr=(not%20provided)&__utmv=-&__utmk=66048942

Publications

Please contact the directory administrator for the organization (department or similar) to correct possible errors in the information.