Cecilia Candréus

senior lecturer at Department of Art History, Textile Studies

Email:
cecilia.candreus[AT-sign]konstvet.uu.se
Telephone:
+4618-471 2334
Visiting address:
Konstvetenskapliga institutionen
Thunbergsvägen 3 H

Postal address:
Konstvetenskapliga institutionen
Box 630
751 26 Uppsala

Short presentation

This paragraph is not available in English, therefore the Swedish version is shown.

Fil.dr. i Textilvetenskap, verksam som forskarassistent i textilvetenskap. Jag har framförallt arbetat med renässansens och barockens textilier med inriktning på kyrklig och heraldisk textil samt textila hantverkare. Vid sidan av min forskning är jag även verksam som lärare och studierektor i textilvetenskap.

Also available at

My courses

Biography

This paragraph is not available in English, therefore the Swedish version is shown.

Som forskare inom det textilvetenskapliga fältet strävar jag efter att anlägga kulturella, ekonomiska, sociala och historiska aspekter på textila material, tekniker och redskap samt på tillverkningsprocesser och bruk av textila föremål.

I mitt aktuella forskningsprojekt ”Lyxhantverkare i Europas utkant 1523-1654” arbetar jag med att undersöka pärlstickarna, det vill säga de professionella brodörer som arbetade med att utföra broderier av metalltråd, silke och pärlor. Genom att kartlägga ett hantverk, dess utövare, arbetsvillkor och produktion är syftet att spegla frågor kring bruket av broderade textilier som redskap för manifestationer av makt. Fokus ligger på det svenska kungliga hovets pärlstickare och tidsavgränsningen täcker Vasadynastin, från kung Gustav I till drottning Kristina. Studien baseras på ett omfattande arkivmaterial och för att kunna se Sverige i ett internationellt sammanhang kompletteras de svenska källorna med ett jämförande studium av förhållandena i Danmark och England.

Publications

Please contact the directory administrator for the organization (department or similar) to correct possible errors in the information.