Elisabeth Rydberg

librarian at University Library, Subject Library Division; Ångström, Biology and Earth Sciences Libraries; Earth Sciences Library

Email:
Elisabeth.Rydberg[AT-sign]ub.uu.se
Telephone:
+4618-471 3362
Mobile phone:
+46 70 1679827
Visiting address:
Villav. 16, 752 36 Uppsala
Postal address:
Box 510
751 20 Uppsala

librarian at University Library, Subject Library Division; Ångström, Biology and Earth Sciences Libraries; Biology Library

Email:
elisabeth.rydberg[AT-sign]ub.uu.se
Telephone:
+4618-471 3362
Mobile phone:
+46 70 1679827
Visiting address:
Evolutionsbiologiskt centrum EBC, Norbyv. 18B
Postal address:
Norbyv. 18B
752 36 UPPSALA

librarian at University Library, Subject Library Division; Ångström, Biology and Earth Sciences Libraries; The Ångström Library

Mobile phone:
+46 70 1679827
Visiting address:
Lägerhyddsv. 1
Postal address:
Box 526
751 20 UPPSALA

Short presentation

This paragraph is not available in English, therefore the Swedish version is shown.

Jag har mitt tjänsterum på Geobiblioteket men tillhör den gemensamma personalgruppen för Ångström, - Bio och Geobibiblioteken. Jag ingår i vårt gemensamma team för undervisning och forskarservice. Jag är kontaktperson för talböcker. Jag ingår i teamet för media och samlingar och ansvarar för Bio- Geospecifika databaser och e-tidskrifter, inköp, utvärdering och drift. Jag håller också i kontakterna mot SGU.

Also available at

My courses

Publications

Please contact the directory administrator for the organization (department or similar) to correct possible errors in the information.