Elina Ekoluoma

doctoral/PhD student at Department of Cultural Anthropology and Ethnology, Cultural Anthropology

Email:
Elina.Ekoluoma[AT-sign]antro.uu.se
Visiting address:
Room 2-3048 Thunbergsvägen 3 H
Postal address:
Box 631
751 26 Uppsala

Short presentation

This paragraph is not available in English, therefore the Swedish version is shown.

Jag är doktorand i kulturantropologi och skriver min avhandling om turism till Filippinerna. Mer specifikt undersöker jag de sociokulturella förändringsprocesserna som är involverade när en liten fiskeby på några decennier förvandlas till en internationell sex- och dykturismort. Mina intresseområden är främst hur olika identitieter och sociala hierarkier formas och omformas i samband med en snabb turismutveckling.

Also available at

My courses

Publications

Please contact the directory administrator for the organization (department or similar) to correct possible errors in the information.