Organisation and staff

Siv-Britt Björktomta

senior lecturer at Department of Sociology, Center for social work

Email:
siv-britt.bjorktomta[AT-sign]soc.uu.se
Telephone:
+4618-471 7804
Visiting address:
Engelska parken
Thunbergsv. 3H

Postal address:
Box 624
751 26 UPPSALA

Also available at

My courses

Research

Kärnan i mitt forskningsområde är familjerelationer med kön och generation som maktdimensioner. Frågor som intresserat mig särskilt handlar om föräldra-barnrelationen. Hur olika former av föräldramakt/auktoritet kan utövas i relationen till barn samt hur barn upplever föräldramakt/auktoritet. Ett näraliggande tema handlar om hur dessa frågor yttrar sig ur ett samhälleligt perspektiv.

Publications

Please contact the directory administrator for the organization (department or similar) to correct possible errors in the information.