Ulrika Wahlberg

information officer (Leave of Absence) at Institute for Housing and Urban Research

Email:
ulrika.wahlberg[AT-sign]ibf.uu.se
Visiting address:
Trädgårdsgatan 18
Postal address:
Box 514
751 20 UPPSALA
Leave of Absence:
2018-03-08 - 2018-12-31

Short presentation

This paragraph is not available in English, therefore the Swedish version is shown.

Jag arbetar som informatör vid Institutet för bostads- och urbanforskning (IBF) och ansvarar bland annat för institutets webbplats www.ibf.uu.se, vårt nyhetsbrev och pressfrågor.

Kontakta mig om du vill finna forskare som kan svara på frågor om t.ex. bostadspolitik, boendepreferenser, prissättning på bostadsmarknaden, flyttmönster, segregering och stadsplanering i relation till exempelvis demokratifrågor.

Du är också välkommen att kontakta universitetets centrala presstelefon.
Tel: 070-167 92 96

Also available at

My courses

Biography

This paragraph is not available in English, therefore the Swedish version is shown.

Informatör/kommunikatör med intresse för grafisk formgivning. Magisterexamen i medie- och kommunikationsvetenskap vid Uppsala universitet.

Publications

Please contact the directory administrator for the organization (department or similar) to correct possible errors in the information.