Organisation and staff

Ulrika Boschloo Kagg

web editor at Communications Division, Media Relations and Editorial Services

Email:
ulrika.Boschloo.kagg[AT-sign]uadm.uu.se
Telephone:
+4618-471 1903
Mobile phone:
+46 72 9999048
Visiting address:
Dag Hammarskjölds väg 7
75237 Uppsala
Postal address:
Box 256
75105 Uppsala

Short presentation

This paragraph is not available in English, therefore the Swedish version is shown.

Jag arbetar med att förbättra och utveckla innehållet på webb och intranät, framför allt för området humaniora och samhällsvetenskap samt historisk-filosofiska, samhällsvetenskapliga, språkvetenskapliga fakulteterna och fakulteten för utbildningsvetenskaper.

För mig är det väldigt viktigt att ha besökarna i fokus när jag jobbar. Det är de som ska ha nytta av det vi gör på webben.

Also available at

My courses

Publications

Please contact the directory administrator for the organization (department or similar) to correct possible errors in the information.