Bengt Jönsson

part-time fixed-term lecturer at Department of Business Studies

Email:
bengt.jonsson[AT-sign]fek.uu.se
Visiting address:
Cramérgatan 3
SE-62157 Visby
Sweden
Postal address:
Campus Gotland Uppsala universitet
SE-62167 Visby
Sweden

Short presentation

This paragraph is not available in English, therefore the Swedish version is shown.

Sedan 1998 är jag lärare vid Campus Gotland i organisationsteori, men har även gett kurser i turismvetenskap, matematik för ekonomer och handlett kandidatuppsatser. Jag har utvecklat kurser inom turism samt i och om entreprenörskap. I vårt kandidatprogram vid Campus Gotland med Liberal Artsprofil, är jag huvudlärare i kursen ”Vetenskapliga grunder och akademiska färdigheter i företagsekonomi, 15 hp”, samt ”Entreprenörskap, affärsutveckling och projektekonomi för akademiker, 15 hp”.

Also available at

My courses

Publications

Please contact the directory administrator for the organization (department or similar) to correct possible errors in the information.