Gunnar Brandén

doctoral/PhD student at Department of Economics, PhD students

Email:
gunnar.branden[AT-sign]nek.uu.se
Visiting address:
Ekonomikum, Kyrkogårdsgatan 10

Postal address:
Box 513
751 20 UPPSALA

Short presentation

This paragraph is not available in English, therefore the Swedish version is shown.

Jag är doktorand vid Nationalekonomiska institutionen och affilierad med Uppsala Center for Labor Studies (UCLS). Mina forskningsområden spänner över utbildningsekonomi, arbetsmarknadsekonomi och applicerad mikroekonometri. Min forskning har en tydlig empirisk inriktning och berör frågor om ojämlikhet, intergenerationell rörlighet och policyutvärdering.

Also available at

My courses

Publications

Please contact the directory administrator for the organization (department or similar) to correct possible errors in the information.