Organisation och personal

Peter Broqvist

biträdande universitetslektor vid Institutionen för kemi - Ångström, Strukturkemi

Telefon:
018-471 3714
Besöksadress:
Lägerhyddsvägen 1
Postadress:
Box 538
751 21 Uppsala

Kort presentation

Forskningsintressen: Beräkningskemi för fasta material, ytor och katalys.

Akademiska meriter: Doc.

Mina kurser

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.