Organisation and staff

Tommie Forslund

doctoral/PhD student at Department of Psychology

Email:
Tommie.Forslund[AT-sign]psyk.uu.se
Visiting address:
Von Kraemers allé 1A och 1C
752 37 Uppsala
Postal address:
Box 1225
751 42 UPPSALA

Also available at

My courses

Biography

This paragraph is not available in English, therefore the Swedish version is shown.

Utbildning

Jag tog psykologexamen vid institutionen för psykologi vid Uppsala universitet 2011, och är sedan 2012 doktorand i utvecklingspsykologi vid institutionen.

Forskning och undervisning

Mitt huvudsakliga intresse för mitt avhandlingsarbete är barns anknytning i relation till andra aspekter av självreglering, så som emotionsreglering, förmågan att identifiera emotioner hos andra och exekutiva funktioner, och i relation till beteendeproblem hos barnen, främst utagerande beteendeproblem och ADHD symptom. Jag undersöker detta i ett longitudinellt projekt där vi följer barn från 10 månader till 6 års ålder, samt i projekt där vi studerar barn i tidig skolålder, 6 till 8 år gamla. Min huvudhandledare är Karin Brocki.

Jag är också involverad i ett forskningsprojekt vid Stockholms universitet om mödrar med intellektuellt funktionshinder och deras barn. Vi undersöker där barnens anknytning, mödrarnas lyhördhet för barnens signaler, och hur svåra erfarenheter i mödrarnas livsbiografi så som traumatiska interpersonella erfarenheter, inverkar på mödrarnas lyhördhet samt barnens anknytning.

I min undervisning föreläser jag främst om anknytning och emotionsreglering, men undervisar också om existentiell psykologi. Jag är också tränare i en metod för att studera barns anknytningsrepresentationer i tidig skolålder och utbildar för närvarande en grupp kliniker och forskare vid Götebors universitet.

Publications

Please contact the directory administrator for the organization (department or similar) to correct possible errors in the information.