Organisation and staff

Lili-Annè Aldman

researcher at Department of Economic History

Email:
Lili-Anne.Aldman[AT-sign]ekhist.uu.se
Visiting address:
Ekonomikum, Kyrkogårdsg. 10
Postal address:
Box 513
751 20 UPPSALA

Also available at

My courses

Biography

Present position

Researcher

Research Interests

My main research interest is how institutional changes affect social and economic life. Specifically as to if and how laws affected people, production, markets and other economic areas. I also study how people react to the proposed and implemented regulation.

My doctoral dissertation is focused on how the institutional changes in Sweden during ca 1720-1738 affected the import of textiles to Stockholm.

Teaching experiences

I currently supervise one student to the completion of her master degree. I have tutored both foreign and Swedish students and have also done some lecturing.

Research Projects

2010 Svensk marknadsföring och konsumtion 1530–1750: Jämtland, Härjedalen, Bohuslän och Västergötland. (Swedish marketing and consumption 1530–1750: In Jämtland, Härjedalen, Bohuslän och Västergötland.)

2009 Sahlgrenska sjukhuset 1770–2000 (Sahlgrenska Hospital 1770–2000) In cooperation with the Department of Economic History, School of Business, Economics and Law, University of Gothenburg and staff at the Sahlgrenska University Hospital)

2008 Att finansiera konsumtion i östra Sverige cirka 1600-1750. (How to finance consumption in Eastern Sweden, 1600–1750.)

2008 Handelsstaden och Europamarknaden 1619–1860. Utvecklingslinjer för hamnstad, uppland och handelshus i Göteborg och en jämförelse med Stockholm under förindustriell tid. (The commercial town and the European market 1619–1860. Lines of Development for port, hinterland and merchants houses in Gothenburg and in comparason to Stockholm during the pre-industrial era.) In cooperation with the Department of Economic History, School of Business, Economics and Law, University of Gothenburg

2008 En omvärdering av Spökslottet och dess ägare 1698–1900 (A reappraisal of the Ghost castle and its owners 1698–1900.) In cooperation with researchers from the University of Stockholm and freelance researchers)

2000 My doctoral dissertation is a part of the project The ”Skeppsbro Nobility” in Stockholm’s Old Town 1650-1850, a research program on the role and significance of trade capitalism in Swedish economy and society.

Selected Publications

Books
Förindustriella textila källor. (forthcoming 2011 E-book) (Preindustrial sources for textiles) (Kurslitteratur)

The how, what and why? The east Swedish textile consumption, 1600-1750. (forthcoming 2011)

Capters in books:
"Stockholms handel och utveckling 1650–1850"; "Han Petter Scheffler: som aktör och handelsman i Stockholm under 1600-talets politiska förändring", "Sofia Kniegge och Samuel Schütz som aktörer i frihetstidens Stockholm" samt "Brukspatronen Jacob Balthazar von Knigge och hans hustru i enväldet Stockholm"., artiklar i Hassling B. red.(under utgivning) prel. titel Nya perspektiv på Schefllerska palatset: En omvärdering av Spökslottet och dess ägare 1698–1900. ("Stockhoms trade and development 1650–1850", "Hans Petter Scheffler as a actor and trader in Stockholm during the political changes in the 17th century", "Sofia Kniegge and Samuel Schütz as actors in Stockholm during the Age of Liberty" and "The ironmaster Jacob Baltzar von Kniegge and his wife in Stockholm during absolutism" in Hassling B. Red. (forthcoming 2011) prel. title New perspectives on Scheffler’s castle: a reappraisal of the Ghost castle and its owners 1698–1900.

"Från Lazarettet till Universitetssjukhuset–en översikt 1782–1990", "De första sjukhusen 1776–1830" and "På Carolus Dux. Ett hästskoformat sjukhus tiden 1840–1870". I Aldman L-A, Dalhede C. Hallén P., Ohlsson K. (forthcoming 2011) Sahlgrenska sjukhuset 1770–2000.

"Stockholms textila import under manufakturpolitikens genombrottsår 1720–1738",("Textile imports to Stockholm during the breakthrough of merchantilism 1720–1738") in Nyberg K. (forthcoming) prel. title Swedish textile manufacturing.

"Institutionell teori och de svenska institutionella förändringar 1600–1860", "Foreland 1619–1760", "Hinterland 1720–1760", "Mellanhandeln 1720–1760" ("Institutional theory and the changes of Swedish institutions 1600–1800", "Foreland 1619–1760”, Hinterland 1720–1760" and "Intermediary 1720–1760", in Aldman L-A, Hallén P. Olsson K. (forthcoming) prel. title Unda Maris 2010–2011: The harbour and trade in Gothenburg, 1619–1950”.

Articles
Recension of: Christer Ahlberger & Pia Lundkvist red. (2007) "Varans vägar och världar. Handel och konsumtion i Skandinavien cirka 1600-1900", Scandia(Lund) 2008 (74) s. 112–113

Working papers and reports
"Ett lyckat försök? Svensk ekonomisk politik och dess påverkan på den textila importen till Stockholm 1720-1740" ("A successful try? Swedish economic politic and it's effect on textilie import to Stockholm 1720–1740"), workingpaper presented at Uppsala universitet May 2007.

"Den utrikes fartygstrafiken till Göteborg år 1760 och det svenska produktplakatet" in "Handel och ekonomisk utveckling Tolagsjournaler och uppbyggnad av databaser 1638 till 1857", paper presented at the international workshop Handel, handelshus och databasuppbyggnad. (Trade, merchant houses and database construction, 1-2 oktober, PRG, Göteborg.)

"Forskningsrapport över bevarat bildbestånd av manufakturer och deras kvatersmässigafördelning på Södermalms fastigheter för 1700-1930"

"Ett lyckat försök? Svensk ekonomisk politik och dess påverkan på den textila importen till Stockholm 1720-1740". Råmanus upplagt på högre seminarium vid Ekonomisk-historiska institutionen, Uppsala universitet maj 2007.

"Att välja framtid: Kvinnligt företagande i Stockholm under 1700-talets början". ("To choose the future: Female businessmen in Stockholm during the beginning of 18th century") (2004).

"Att välja framtid. Stockholms textila importörer under institutionella förändringar". ("To choose the future: The textile importers in Stockholm during Institutional Changes") (2002).

Selected Conference papers
"Bridging cultural and economic differences in consumption in the Baltic region ca 1700-1750", uppsats till Nordisk konferens om det långa 1700-talet. Session Relationer och kontakter mellan de nordiska länderna under det långa 1700-talet, 3-4 oktober 2009.

"Marknadsföringens utveckling i östra Sverige cirka 1530–1750". ("Marketing development in Eastern Sweden ca 1530-1750") Paper presented at Svenska Ekonomisk historiska mötet i Uppsala, 5–7 mars 2009, session 27. Handelns förutsättningar och organisation i Norden från medeltid till nutid, Tema: Institutioner och nätverk.

"Sambandet mellan databasen Tidig moderna konkurser och databasen NAVIGOCORPUS", presentation vid Svenska Ekonomisk historiska mötet i Uppsala 5-7 mars. Session 32: Historiska databaser. Konkursinstitutionens uppkomst och utveckling i Stockholm 1734–1862.

"Institutionella förändringar inom svensk östersjöhandel på 1700-talet", uppsats till seminarium "Baltic connections" 12-13 june 2008, Stockholms stadsarkiv.

"Who’s the boss? Merchants and shopkeepers in Stockholm during early modern times". Paper presented at the ESSHC in Amsterdam 2006, session economic, Partners in Business. Husbands and wives working together. Part I: Married couples working together in commerce, 1500-1800.

"Textile Merchants Facing Institutional changes in Stockholm c. 1720-1740". Paper presented at IEHC 2006 XIV: International Economic History Congress in Helsinki Finland, session 16: Merchant Settlements as Intermediaries for European Influences in the Baltic North, or Elsewhere 1650-1850. Economic, Social and Cultural Aspects.

"Kvinnligt företagande i Stockholm – främst inom handel och perioden ca 1690-1740" ("Female businessmen in Stockholm- mostly in the trade sector with focus on the period of 1690-1740"). Paper presented at Svenska historikermötet, Uppsala 2005, session "Nya perspektiv på kvinnors handlande i äldre tid" ("New perspectives on females’ agency in older times").


Education

2008 Ph doctor degree in Economic History, Uppsala University

2006 Licentiate degree in Economic History, Uppsala University

2000 Master in Social Science, major in Economic History, Uppsala University


Grants

The Royal Academy of Letters, History and Antiquities: Stiftelsen Agnes Geijers fond

SEB institutoner & stiftelser: Estrid Ericson stiftelse

Samfundet S:t Erik. Grants for publication

Stiftelsen Lars Johan Hierta, for research.

Jan Wallanders och Tom Hedelius Stiftelse, for researchprogram.

The Royal Swedish Academy of Sciences: Stiftelsen K. Langenskiölds fond and P. E. Lindahls stipendiefond.

The Royal Academy of Letters, History and Antiquities: Nordins fond.

Jan Wallanders och Tom Hedelius Stiftelse, for researchprogram (continue).

Publications

Please contact the directory administrator for the organization (department or similar) to correct possible errors in the information.