3.1 Avdelningen för ekonomi och upphandling

Kontakt

Besöksadress:
Dag Hammarskjölds väg 7, 752 37 UPPSALA
Postadress:
Box 256, 751 05 UPPSALA
Fax:
018-471 1982
Webbplats:
https://mp.uu.se/c/perm/link?p=859252
Avdelningschef:
Katarina Bjelke
Bitr. avdelningschef:
Hanna Mörtberg 018-471 6256
Katalogadministration:
Maud Tellström 018-471 1812
Anders Westin 018-471 1624
Personaladministration:
Linnea Nygård 018-471 2024