40.10.4 Varumottagning/vaktmästeri

Ingår som en del av Rudbecklaboratoriet

Kontakt

Besöksadress:
Dag Hammarskjölds väg 20,
Postadress:
Rudbecklaboratoriet, 751 85 Uppsala

Anställda och övriga verksamma